Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Vermeij Schilderwerken doet aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wij streven niet alleen naar een goed bedrijfsrendement, maar hebben hierbij ook oog voor maatschappelijke doelen, zoals bescherming van het milieu, goed werkgeverschap en een bijdrage aan de samenleving waarin we werken. In het volgende document zijn de interne richtlijnen weergegeven.

MVO-Zelfverklaring-OnderhoudNL

pdf_icoon
Verklaring Onderhoud

 

 

Aanvullend hierop zet Vermeij Schilderwerken BV zich maatschappelijk in:

  • Leerbedrijf
  • Woerdens Techniek Talent
  • Woerdense vakantieweek
  • TV Cromwijck

Cor Werkt Beter

Belangrijk onderdeel van ons MVO-beleid is het samenwerken met Cor Werkt Beter. Cor Werkt Beter vormt de flexibele schil voor ons als MKB-ondernemer. Cor Werkt Beter is voor ons de ondernemer die de brug slaat tussen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als wij extra handjes nodig hebben bij werkzaamheden vragen wij dit eerst aan Cor Werkt Beter. Hiermee helpen wij zowel onszelf als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

logo co2 prestatieladderEnergie en CO2-reductie door Vermeij Schilderwerken

Als belangrijk onderdeel van ons MVO beleid zet Vermeij Schilderwerken  zich in om haar CO2-uitstoot te reduceren. Dit betekent het streven naar een substantiële energie-efficiëntie op de eigen werkvloer en bij projecten. Hiervoor gebruikt Vermeij Schilderwerken de CO2-Prestatieladder. De externe leveranciers en partners worden hier zo nodig ook bij betrokken. Er wordt gestart met niveau 3 op de ladder. Naast Vermeij Schilderwerken heeft ook de Kleywegen groep (waar Vermeij Schilderwerken onderdeel van uitmaakt) de ambitie het hoogste niveau op de ladder te behalen. Hieronder de stukken in het kader van de CO2-Prestatieladder.

Bekijk hier het Certificaat CO2-Prestatieladder.

2019

Inzicht – footprint – jaaroverzicht 2018

Externe nieuwsbrief jaar 2018

2018

2017

2016

Referentiejaar 2015

Op de website van SKAO meer informatie over de CO2-Prestatieladder en de certificerende bedrijven.

 

Leerbedrijfsbb-beeldmerk-leerbedrijf

Bij Vermeij Schilderwerken BV kunnen mbo-studenten leren in de praktijk. Daarmee zijn wij een ‘erkend-leerbedrijf’. Op deze manier leveren wij een bijdrage aan de aansluiting van het onderwijs
met de arbeidsmarkt.

 

 

2015-05-12 14.09.47

Woerdense Tech104_100niek Talent

Techniek Talent Woerden. Wij steunen het idee om jongeren bewust te maken dat  techniek een essentieel onderdeel uitmaakt van ons dagelijks leven en dat werken in technische beroepen leuk en interessant is.

 

 

 

Wo90_100erdense VakantieWeek

De Woerdense VakantieWeek bestaat sinds 1954 en is daarmee, op de Woerdense najaarsmarkt na, het oudste traditionele feest in Woerden. Jaarlijks worden er in de laatste week van de zomervakantie activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Voorstellingen, wedstrijden, optochten, films en muziekavonden: het gebeurt allemaal in de Woerdense VakantieWeek. De beroemde week ontstond op initiatief van burgemeester H.H.C. Vos (1951-1965). De burgemeester vond, dat er ook vertier moest zijn voor de jeugd die in de zomer niet op vakantie kon.

 

 

TV Cromwij105_100ck

TV Cromwijck is een tennisvereniging waar jong en oud zich thuis voelen. De vereniging beschikt over een schitterend park met 10 smash-court banen. Alle banen zijn voorzien van verlichting en op alle banen kan in de winter ook gespeeld worden, de banen 8 en 9 worden in de winter voorzien van een blaashal voor overdekt tennis.